Get Adobe Flash player

Git, küçük ölçekli yazılım geliştirmeden çok büyük projelere kadar her şeyi işlemek için tasarlanmış, ücretsiz ve açık kaynak kodlu, dağıtık sürüm kontrol sistemidir. Git, hız ve verimliliği bir arada sunan ve ister merkezi bir sunucu üzerinden, ister dağıtık yapılarda kullanılabilen sürüm kontrol sistemidir.

Git ile yazılım dallanması, revisyonu, yama üretimi ve diğerleri çok kolay ve hızlı şekilde yapılabilir. Git açık kaynak kodlu olduğu için hemen hemen tüm işletim sistemleri üzerinde çalışabilmektedir.

Kurulumu:
  • RedHat/CentOS Linux:  $ yum install curl-devel expat-devel gettext-devel openssl-devel zlib-devel
  • Ubuntu/DebianLinux: $ apt-get install libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext libz-dev libssl-dev
  • FreeBSD: pkg_add -r git
  • Windows: http://code.google.com/p/msysgit kurulum dosyası indirilir ve kurulur.
Başlangıç:

Sürüm kontrol yapacağınız dizine, Windows işletim sisteminde Git Bash , diğer işletim sistemlerinde Bash ile girerek, sürüm kontrolüne başlayabiliriz.

$ cd /RailsUygulamalari (RailsUygulamalari dizini içerisinde sürüm kontrolü yapılacak.)

$ git init

$ git add . (Nokta, bu dizin ve altında yer alan tüm alt dizin ve dosyalar demek.)

$ git commit -m "Surume ilk giris"

$ vi README.txt(Bir dosya olusturuluyor.)

$ git status(Commit işlemi gerçekleştirilmeden neler olduğunu görüyoruz.)

$ git add README.txt(Commit işlemi için README.txt dosyasını ekliyoruz.)

$ git commit -m "README.txt dizine eklendi."(Commit işleminin mesaj vererek yapıyoruz.)

Git Nedir?

Git Nedir?


9 Nisan 2012, Pazartesi, 12:41

| Ana Sayfa | Belgeler | Yazılım | Bilişim Güvenliği | Silat | Özgeçmiş |

- www.ustuntas.net - © 2003 - 2020 Sürüm: 1.1.08. Tüm hakları saklıdır. Bu site RubyonRails uygulama geliştirme yazılımı ile geliştirilmektedir.